Výrobné certifikáty

SPOLUPRACUJEME:

logo_ALS_laboratoř

Potvrdenie kvality

Vyhlásenie Zhody s POSUDKOM a potvrdenie kvality výrobných zložiek

 

 

Vyhlásenie výrobcu a dodávateľa - homologizovaný zdravotnícky plast

 

Protokol o skúškach a kvalite výrobnej zložky - demineralizovaná voda

 

Protokol o skúške prítomnosti nanočastíc striebra - nezávislá laboratórna expertíza: Koloidné striebro ARGENA

 

Bezpečnostné listy - klasifikácia triedy a kategórie nebezpečnosti (Podklady pre Štátny zdravotný ústav  v spolupráci s Krajskou hygienickou stanicou Zlín a Studiem2K.)

 

Skúšobný list o kvalite použitej zložky - striebro (Ag 99,9+ %). 

Používame vlastné striebro vysokej kvality. Pri výrobe koloidného striebra sme subdodávateľsky nezávislí už od roku 1999.

Poznámka:
Pôvodná firma RNDr. Róbert Komoráš - Argena, IČO: 34 535 535, bola primárne zameraná na ekologické spracovanie nebezpečného odpadu a postupne pribudla extrakcia striebra a ďalšie aktivity.

 

Oficiálne vyhlásenie výrobcu

Všetky uvádzané texty, či už sa jedná o texty autorské alebo prevzaté z rôznych zdrojov, majú len informatívny charakter a neslúži ako návod na použitie!

 

Našou snahou je zachovať "rodinné dedičstvo" a seriózne pokračovať v podniku RNDr. Róberta Komoráša - Argena. Toto rozhodnutie čiastočne ovplyvnil stály záujem dlhodobých zákazníkov ako reakcia na plánovaný odchod do penzie a avizované ukončenie podnikania (2015). Výsledkom je naše pokračovanie s prevzatím administrácie v Slovenskej republike a rozšírenie ponuky v rámci pôsobnosti aj v Českej republike.

 

PRÁVE PREBIEHA PROCES NOTIFIKÁCIE PRÍPRAVKOV KOLOIDNÉ STRIEBRO UNIVERSAL A ARGENA - vzhľadom na prítomnosť nanomateriálu beží podľa zákona a nariadenia EU lehota 6 mesiacov.

 

Legislatíva v otázkach predaja koloidného striebra v rámci Európskej únie doteraz ponecháva niektoré otázky neriešené a do určitej miery limituje možnosti výrobcov a dodávateľov najmä strán distribúcie (voľný alebo kontrolovaný predaj) a užívanie výrobku (len neperorálne použitie).

 

Vyhrotený postoj predbežnej opatrnosti v situácii, keď existuje celý rad empirických skúseností a stále žiadna podpora výskumu, dnes už zo všeobecne dobre známych dôvodov reprezentuje právne obmedzenie registrácie výrobku ako kozmetický prípravok.

 

Z pochopiteľných dôvodov takisto nemôžeme zastierať neprehľadnosť a manévrovanie s pojmami v prípadoch niektoré konkurencie a ponuky zaručene kvalitných produktov koloidného striebra, či už riešené dodávateľsky alebo subdodávateľsky predovšetkým u tovaru zo zahraničného exportu.

 

A v situácii, keď je trh zaplavený tovarom rôzneho zloženia, veku a ďalších vlastností majúce vplyv na dosahovanie výsledných efektov a zdravotné riziko populácie, s nejednoznačným a často protichodným proklamováním užívania, nekontrolovateľnými podmienkami skladovania a prepravy (najmä u zahraničného tovaru zo vzdialenejších miest pôvodu ako sú štáty EÚ), nejednotnosťou v označovaní a štruktúre etikiet atď., sa snažíme raziť cestu rozumného kompromisu.

 

Dúfame, že stále častejšie odkrývania nejasností a upresňovanie pravdivých informácií povedie nakoniec k väčšej zodpovednosti samotného zákazníka aj k rozvoju nás samých.

 

Koloidné striebro zn. ARGENA a UNIVERSAL a iontový roztok striebra IONT ponúkame ako prírodné produkty s preukázateľnými baktericídnymi, vírostatickým a antiseptickými účinkami s širším využitím najmä pre ochranu a podporu zdravia.

 

Produkty deklarujeme ako prípravky na báze prírodného prvku (striebro) v syntéze látok, ktoré sú bežnou súčasťou potravinového reťazca a sú zdravotne nezávadné.

 

 

PaedDr. Miroslav Coufal

Stránka 1 z 1 - 2 položiek celkom

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.