Otázky a odpovede

Ako sa vlastne koloidné striebro vyrába?

Vo vysoko čistej demineralizovanej a destilovanej vode s pomocou strieborných elektród špeciálneho tvaru a veľkosti. Pri elektrolýze veľmi malým striedavým prúdom o napätí niekoľko desiatok voltov vzniká rádovo asi 10% nanočastíc Ag, zvyšok sú kladné ióny striebra, ktoré vytvárajú okolo týchto nanočastíc tzv. Iónovú atmosféru. Takto vzniká iónovo-koloidné striebro. To je príklad nášho iónového striebra s produktovým označením IONT. Nanočastice sú veľmi malé, takže ich absorpčný pás je v oblasti ultrafialovej časti spektra, rovnako, ako u iónov striebra. Táto forma je preto bezfarebná. V ďalšom procese pomocou Tollensovy reakcie meníme tieto ióny na nanočastice, ktoré majú rozmer cca 6 nm, takže majú absorbancie vo viditeľnej časti spektra, preto sú sfarbené. Jedná sa o typ ARGENA a UNIVERSAL.

 

Používajú sa pri výrobe chemikálie a nemôžu v takto vyrobenom koloide zostať nejaké zbytky chemických látok?

K deionizácii a stabilizácii koloidu striebra u produktov ARGENA a UNIVERSAL používame laktózu - mliečny cukor, ktorá sa čiastočne mení na kyselinu mliečnu (z toho vzniká trochu horká chuť produktu) a ďalej potravinársku želatínu. Všetky tieto látky sú v množstvách rádovo mg/l a sú súčasťou potravinového reťazca, takže organizmus je bez problémov spracuje. Preto názov "zelená syntéza".

 

Máte uvedené, že koloid striebra má farbu a iónové je bez farby. Ak teda hovoríme o koloidu, je zafarbenie ovplyvnené veľkosťou častíc? Iný zdroj zas hovorí, že farbu ovplyvňuje množstvo strieborných častíc.

Čím väčšie nanočastice, tým viac sa farba v spektre posúva doprava (u sférických od žltej k červenej), ale veľa závisí aj na tvare, napr. väčšie prizmy sú modrej farby. Frekvencia nanočastíc (koncentrácia) určuje intenzitu sfarbenia - čím vyššia koncentrácia, tým sýtejšie sfarbenie.

 

Vaša koloidné striebro má svetlo žltú farbu, čo by mala byť známka dobrých vlastností. Má ešte nejaký ďalší zmysel všímať si sfarbenie koloidu?

Po čase (cca 2 - 3 mesiace) táto farba stmavne, alebo je viac do červena. Je to spôsobené tzv. koauguláciou, ktoré časom podlieha každý koloid. Nanočastice sa zhlukujú do väčších celkov. To spôsobuje zmenu optických vlastností produktu a postupne sa pomaly znižuje aj účinnosť, takže po 9 mesiacoch už nezaručujeme jeho pôsobenie. To ale neznamená, že bude zdraviu škodlivé po tejto dobe, pretože sa stále jedná o čisté kovové striebro. Avšak pri otvorenej fľaši sa prejavuje naviac vplyv sírnych zlúčenín, ktoré sa nachádzajú v stopovom množstve vo vzduchu a ku koagulácii dochádza rýchlejšie - je to podobná chemická reakcia, ako černanie strieborných šperkov, len nanostriebro je veľmi citlivé, pretože má obrovský povrch.

 

Viacero zdrojov uvádza, že koloidné striebro vyrobené elektrolýzou v čistej vode (bez minerálov) s čistotou striebra 99℅ nemá toxické účinky na bunky a že katióny čistého striebra (tzv. aktívny koloid striebra) má lepšie účinky ako neutrálny koloid striebra. Môžete to nejako spresniť?

Tzv. "aktívny koloid striebra" sú vlastne nanočastice striebra obklopené katióny striebra, ktoré tieto katióny okamžite v krvnej plazme uvoľňujú, a to so všetkými negatívnymi účinkami (hemolýza). Treba otvorene povedať, že hemolýzu spôsobujú aj bežné antibiotiká, len sa o tom veľa nehovorí. Preto vyrábame deionizované k telu šetrné koloidné striebro ARGENA, aj keď máme v ponuke tiež čiastočne deionizované ale stabilizované koloidné striebro UNIVERSAL a iónové striebro IONT, ktoré je svojou príznačnou excesívnou intenzitou vhodné proti patogénnym prvokom. Z týchto dôvodov ani neodporúčame dlhodobé či nadmerné užívanie bez patričnej regenerácie a smernica EÚ jednoznačne neschvaľuje perorálne liečebné použitie (pretože zastáva pozíciu preventívnych opatrení). Za hodnoverný dôkaz možno považovať napríklad dvojito slepú randomizovanú, placebom kontrolovanú štúdiu. Bohužiaľ s existujúcou legislatívou a protichodnými záujmami finančných skupín sa odpovedajúceho výskumu efektivity či škodlivosti hneď tak nedočkáme.

 

Je prijateľné baliť koloid striebra do plastových fľaší?

Do bežných PET fliaš nie je vhodné, pretože uvoľňujú stopové množstvá niektorých organických látok, ktoré spôsobujú koauguláciu (spájanie sa nanočastíc do väčších zhlukov) a tým znižujú účinnosť koloidu. Naopak, špeciálne PET fľaše, určené pre farmáciu sú lepšie ako sklo. Koloid v nich vydrží dlhšie ako v sklenených fľaštičkách, testované vzorky sme mali uložené vyše roka bez pozorovateľné zmeny. Ale samozrejme musí byť uzavreté a plné v zodpovedajúcich podmienkach (uchovávať v tme a chrániť pred mrazom).

Porovnanie cien tovaru Navštívte Argena.sk v ShopMania